خطوط اختصاصی پیامک

Slide background

با مخاطبان خود، اختصاصی در ارتباط باشید!

خطوط اختصاصی ارسال و دریافت پیامک

خطوط اختصاصی با قیمت های استثنائی، پرداخت تنها یک بار، با مالکیت دائمی

 • دریافت پیامک

  دریافت پیامک با خطوط اختصاصی از تمامی اپراتورهای تلفن همراه


 • ارسال پیامک

  ارسال پیامک از خطوط اختصاصی به تمامی اپراتورهای تلفن همراه


 • استفاده از امکانات ویژه پنل کاربری

  برگزاری مسابقات، نظرسنجی و استفاده از سایر امکانات ویژه پنل های کاربری


 • طرف قرارداد با تمامی اپراتورها

  تهیه خطوط اختصاصی از تمامی اپراتورهای ۱۰۰۰، ۲۰۰۰، ۳۰۰۰، ۵۰۰۰ و 021 به شکل 6 رقمی تا ۱۴ رقمی


 • شماره رند یا معمولی

  امکان تهیه خطوط اختصاصی با شماره های رند یا معمولی


 • مالکیت دائمی

  عدم دریافت مبلغ سالیانه برای خطوط اختصاصی ارسال و دریافت پیامک